Förskolan Solåsen

Utbildning och fortbildning

Förskolan Solåsen har välutbildad och kompetent personal. All personal har grundutbildning som förskollärare eller barnskötare. Våra två förskollärare har legitimation för förskollärare. Övrig personal som arbetar med barnen har barnskötarutbildning. Vi har också personal med journalist- och ekonomutbildning som arbetar med administration, information och IT.

Personalen genomgår kontinuerligt fortbildning. Alla har utbildat sig genom Förskolelyftet under flera år, bland annat språkutveckling, mångkulturell verksamhet samt utlärning av matematik och teknik.

  • Förskolan Solåsen

    Förskolan Solåsen har verkat i privat regi sedan 1992 och är en liten, personlig förskola med traditionell förskolepedagogik.

    Förskolan ligger naturskönt intill Akalla By och har nära till både Järvafältet och tunnelbanan.

  • Vill du börja här?

    Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Förskolan Solåsen? Vad trevligt! Läs mer här om hur du ska göra.