Förskolan Solåsen

Språkutveckling

Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och träning i svenska. Därför utövar vi medveten språkträning i liten grupp, vilket innebär att vi arbetar med speciellt språkmaterial.

sprak

Vi jobbar då bland annat med specialframtagna språkkort som barnen får prata till och associera kring. Barnen får använda sin fantasi och utvecklar samtidigt sitt språk, något som är både kul och lärorikt.

Språklådor använder vi oss också av. En språklåda är en låda som vi har fyllt med olika saker som kan associeras kring, exempel vis stetoskop, vit rock och spruta i ”läkarlådan” eller hårtork, kam och sax i ”frisörlådan”.

Dessutom bejakar vi naturligtvis de olika kulturer som finns representerade på förskolan.

  • Förskolan Solåsen

    Förskolan Solåsen har verkat i privat regi sedan 1992 och är en liten, personlig förskola med traditionell förskolepedagogik.

    Förskolan ligger naturskönt intill Akalla By och har nära till både Järvafältet och tunnelbanan.

  • Vill du börja här?

    Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Förskolan Solåsen? Vad trevligt! Läs mer här om hur du ska göra.