Förskolan Solåsen

Värdegrund

På Solåsen följer vi en värdegrund som vi i personalen tillsammans har tagit fram. En värdegrund kan jämföras med förskolans ideologi och det är den vi arbetar efter – vår ledstjärna.

vardegrund

Så här ser Solåsens värdegrund ut:

L= Lek, lärande
E= Etik, empati
D= Dialog, digitalisering
S= Samarbete
T= Trygghet
J= Jämlikhet
Ä= Ärlighet
R=Respekt, rättvisa
N= Noggrannhet, planering och rutiner
A= Ansvar, aktivitet

Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet.

  • Förskolan Solåsen

    Förskolan Solåsen har verkat i privat regi sedan 1992 och är en liten, personlig förskola med traditionell förskolepedagogik.

    Förskolan ligger naturskönt intill Akalla By och har nära till både Järvafältet och tunnelbanan.

  • Vill du börja här?

    Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Förskolan Solåsen? Vad trevligt! Läs mer här om hur du ska göra.