Förskolan Solåsen

Kontakt och ansökan till Förskolan Solåsen

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Förskolan Solåsen? Vad trevligt.
Barnet kan ställas i kö från och med 6 månaders ålder. För att erhålla barnomsorgsplats måste man ha fyllt ett år.

Stockholms stad har ett gemensamt elektroniskt kösystem för förskolor. Från och med december 2014 skall alla föräldrar söka förskoleplats genom Min Barnomsorg även till oss. Där får man prioritera sina val från 1 till 5. Vill man till Solåsen väljer man prio 1 Solåsen och sedan rangordning.
Ni kan också höra av er till oss, så kan vi visa vår förskola och berätta hur vi jobbar och få tillfälle att träffa barn och föräldrar!

Stockholms stad har ett gemensamt elektroniskt kösystem för förskolor. Alla föräldrar ska söka förskoleplats genom Förskola och pedagogisk omsorg. Där får man prioritera sina val från 1 till 5. Vill man söka till Förskolan Solåsen väljer man prio 1 Förskolan Solåsen och sedan rangordning.

Ni kan också höra av er till oss, så kan vi visa vår förskola och berätta hur vi jobbar och få tillfälle att träffa barn och föräldrar!

Intagningsregler
Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:
Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling.
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
Barn med längst kötid till förskolan.
Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Läs mer om hur du ansöker på Stockholm Stads hemsida här.

Boka gärna tid för besök!

Tel: 08-751 48 76 och e-postar gör du till info@forskolansolasen.se

  • Förskolan Solåsen

    Förskolan Solåsen har verkat i privat regi sedan 1992 och är en liten, personlig förskola med traditionell förskolepedagogik.

    Förskolan ligger naturskönt intill Akalla By och har nära till både Järvafältet och tunnelbanan.

  • Vill du börja här?

    Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Förskolan Solåsen? Vad trevligt! Läs mer här om hur du ska göra.