Förskolan Solåsen

Klagomålshantering

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök till rektor. Klagomål och beröm kan självklart lämnas anonymt, men kan då bli svårare för oss att följa upp.

Tel: 08-751 48 76.

Rektor Ulrika Hawazali – ulrika.hawazali@forskolansolasen.se
Huvudman Lill Engholm – lill.engholm@forskolansolasen.se.

  • Förskolan Solåsen

    Förskolan Solåsen har verkat i privat regi sedan 1992 och är en liten, personlig förskola med traditionell förskolepedagogik.

    Förskolan ligger naturskönt intill Akalla By och har nära till både Järvafältet och tunnelbanan.

  • Vill du börja här?

    Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Förskolan Solåsen? Vad trevligt! Läs mer här om hur du ska göra.